Zawody

Dziękujemy za dokonanie wpłaty. Niebawem informacja o dokonanej płatności pojawi się na liście zawodników.

‚;
else if ($platnosc==’bad’) echo ‚

Niestety coś poszło nie tak podczas dokonywania wpłaty. Prosimy o sprawdzenie w swoim banku czy płatność została dokonana.

‚;

$bieg_id=$_GET[‚bieg_id’];
$rejestracja=$_GET[‚rejestracja’];
mysql_pconnect(‚localhost’, ‚ettpl_wp8’, ‚F@xucKyI&G98~^1’) or die („Nie mozna aktualnie polaczyc sie z baza danych!”);
mysql_select_db(‚ettpl_wp8’) or die („Nie mozna aktualnie pracowac na bazie danych!”);

$sql = „SELECT * FROM bieg WHERE id_biegu=$bieg_id”;
$result = mysql_query($sql) or die („Nie pobrano wyników”);

while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

$data = $row[‚data_biegu’];
$nazwa_biegu = $row[‚nazwa_biegu’];
$organizator = $row[‚organizator_biegu’];
$lokalizacja_biegu = $row[‚lokalizacja_biegu’];
$regulamin_biegu = $row[‚regulamin’];
$lista_startowa = $row[‚lista_startowa’];
$id_biegu = $row[‚id_biegu’];
$opis_biegu = $row[‚opis_biegu’];
$logo = $row[‚logo’];
$adres_www = $row[‚adres_www’];
$niemcy = $row[‚niemcy’];
$kwota = $row[‚kwota’];
$sprzedawca = $row[‚sprzedawca’];
$aktywny = $row[‚aktywny’]; $widoczny = $row[‚widoczny’];

//if ($widoczny == ‚0’) echo ‚‚;

if ($rejestracja == ‚ok’) echo ‚Dziękujemy za rejestrację do zawodów.

‚;

if ($logo <> ”)
echo „

„;

if ( current_user_can( ‚administrator’ ) ) {

echo „Usuń z listy zawodów
„;

if ($aktywny == ‚1’) echo „Zamknij zapisy
„;
else echo „Otwórz zapisy
„;
echo „Edytuj zawody
„;

if ($bieg_id==’45’) echo „Pobierz listę zawodników
„;
else if ($bieg_id==’52’) echo „Pobierz listę zawodników
„;
else if ($bieg_id==’50’) echo „Pobierz listę zawodników
„;
else echo „Pobierz listę zawodników
„;

}

echo ‚

‚; echo „‚;
echo ”
‚;
echo ”
‚;
if ($opis_biegu <> ”)
echo ”
„;
if ($adres_www <> ”)
echo ”
„;if ($regulamin_biegu <> ”)
echo ”
„;if ($lista_startowa <> ”)
echo ”
„;if ($bieg_id==’44’)
echo ”
„;if ($bieg_id==’45’)
echo ”
„;echo ‚

Nazwa zawodów:

„.$nazwa_biegu.’

Miejsce i termin: „.$lokalizacja_biegu.”, „.$data.’ Organizator: „.$organizator.’ Opis zawodów: $opis_biegu Strona WWW: $adres_www Regulamin zawodów: PDF Lista startowa: PDF Oświadczenie: PDF Mapa biegu: PDF

‚;

$time1 = time();
$time2 = strtotime($data);

if ($niemcy<>”) { echo ‚

Zarejestruj się

 

‚;

function oddo($in,$od,$do){
eregi($od.’.*’.$do,$in,$tmp);return eregi_replace($od.’|’.$do,”,$tmp[0]);
}
$id_niemcy = oddo($niemcy,’/’,’/’);

echo ‚

‚;

}
else {
if ($aktywny==’1′ AND $widoczny==’1’) echo ‚

Zarejestruj się

 

‚;
else if ($time1>$time2) echo ‚Rejestracja zamknięta‚;
else echo ‚Rejestracja zamknięta‚;

echo ‚

‚;
echo ‚
‚;

>

$sql2 = „SELECT * FROM zawodnicy WHERE id_biegu=$bieg_id ORDER BY nazwisko_zawodnika”;
$result2 = mysql_query($sql2) or die („Nie pobrano wyników”);
$ilosc_wierszy = mysql_num_rows($result2);

if ($ilosc_wierszy == 0) echo „Jeszcze nikt się nie zarejestrował!”;
else {
echo ‚

Lista zapisanych zawodników:

‚;
echo ‚

‚;
if (!current_user_can( ‚administrator’ ))
echo ‚
Klub‚;echo ‚
Wpłata‚;
if (current_user_can( ‚administrator’ ))
echo ‚
Usuń zawodnikaEdycja zawodnika‚;
echo ”;
$i=1;
while ($row = mysql_fetch_array($result2)) {$id_zawodnika = $row[‚id_zawodnika’];
$imie_zawodnika = $row[‚imie_zawodnika’];
$nazwisko_zawodnika = $row[‚nazwisko_zawodnika’];
$miejscowosc = $row[‚miejscowosc’];
$id_kategorii_biegu = $row[‚id_kategorii_biegu’];
$klub = $row[‚klub’];
$p = $row[‚potwierdzenie_platnosci’];if (($i % 2) == 0)
{ echo ”
” ;} if (($i % 2) == 1) { echo „” ;}$sql1 = „SELECT nazwa_kategorii, darmowa FROM kategorie_biegu WHERE id_kategorii_biegu=$id_kategorii_biegu”;
$result1 = mysql_query($sql1) or die („Nie pobrano wyników”);$nazwa_kategorii;
$kategoria_darmowa;
while ($row1 = mysql_fetch_array($result1)) {
$nazwa_kategorii=$row1[‚nazwa_kategorii’];
$kategoria_darmowa=$row1[‚darmowa’];
}
$data = $row[‚data_biegu’];
$potwierdzenie_platnosci;
if ($p==1) $potwierdzenie_platnosci=’TAK’;
else if ($p==2) $potwierdzenie_platnosci=’DOPŁATA’;
else $potwierdzenie_platnosci=’NIE’;if ($klub==”) $klub=’Brak’;echo ”.$i.”.$nazwisko_zawodnika.’ ‚.$imie_zawodnika.”.$miejscowosc.”.$nazwa_kategorii.”;
if (!current_user_can( ‚administrator’ ))
echo ‚
‚.$klub.”;if (( current_user_can( ‚administrator’ ) ) and ($p==0))
echo ‚Tak Dopłata‚;else if (( current_user_can( ‚administrator’ ) ) and ($p==1))
echo ‚TakAnuluj‚;else if (( current_user_can( ‚administrator’ ) ) and ($p==2))
echo ‚Tak‚;else if ($kategoria_darmowa==”1″) echo ‚
NIE DOTYCZY’;
else if ($potwierdzenie_platnosci==’NIE’ and $kwota<>‚0’)
{ >
else if ($potwierdzenie_platnosci==’TAK’) echo ‚
‚.$potwierdzenie_platnosci.”;
else if ($potwierdzenie_platnosci==’DOPŁATA’) echo ‚
‚.$potwierdzenie_platnosci.”;
else if ($potwierdzenie_platnosci==’NIE’ and $bieg_id==’44’) echo ‚
Opłać start‚;
else if ($potwierdzenie_platnosci==’NIE’ and $bieg_id==’49’) echo ‚
Opłać start‚;
else if ($potwierdzenie_platnosci==’NIE’ and $bieg_id==’52’) echo ‚
Opłać start‚;
else echo ‚
‚.$potwierdzenie_platnosci.”;if (current_user_can( ‚administrator’ ))
echo ‚
UsuńEdytuj‚;echo ”;
$i+=1;
}
echo ‚

Lp. Nazwisko i Imię Miejscowość Dystans

‚;
}
}
}
>